Forelesning

Forelesningsrekke med Åsmund Thorkildsen 2019/20

Avdeling Kunst og håndverk er glad for å også i studieåret 2019/20 kunne tilby Åsmund Thorkildsens populære åpne mandagsforelesinger. Thorkildsen er en anerkjent norsk kunsthistoriker og skribent, og har siden 2001 vært direktør for Drammens Museum. Første forelesning er mandag 2. september.

Merk: Kurset har 100 plasser og krever påmelding. Meld deg på kurset (påmeldingsfrist 26. august).

Meld deg på

Forelesningene finner sted i auditoriet på Kunsthøgskolen mandager klokken 16.00-18.00 hele studieåret, og første forelesning er 2. september.

Tidspunkt høst 2019: 2.9, 9.9, 30.9, 7.10, 14.10, 21.10, 11.11,18.11, 25.11 og 2.12
Tidspunkt vår 2020: 6.1, 13.1, 20.1, 3.2, 10.2, 17.2, 16.3, 23.3, 30.3 og 27.4

Forelesningsrekken kombinerer billedvisning med refleksjon over og aktive diskusjoner av tekster. Rekken er lagt opp som kurs, og er åpent for alle interesserte.

Les saken fra 2016 med Åsmund Thorkildsen; Hvorfor trenger unge kunstnere teori?

Kunst og teori siden 1850 til i dag

I løpet av forelesningsrekken vil deltakerne bli kjent med den moderne og nye kunstens retninger. Bilder analyseres og tolkes i lys av relevant teori og ses også i relasjon til viktige endringer i den generelle kulturen og historien. Den visuelle delen følges opp av gjennomgang av noen av modernismens og den nye kunstens sentrale tekster, manifester og teoretiske statements.

Den postmoderne kunsten vil bli diskutert i lys av tekster om allegorier og ”den språklige vendingen” innen etterkrigstidens kunstdiskurs. Evnen til dekonstruksjon vil bli trenet opp under lesningen og analysen av diverse tekster. Vi trener på å forstå strukturen i ny-marxistisk, dialektisk tenkning slik denne lenge har hatt et tilnærmet hegemoni i avansert kunstteori i Vesten.

Siden det sjelden er et direkte samsvar mellom kunstkritiske tekster og den generelle filosofi, sosialkritikk eller litteraturteori som forsyner feltet med viktigste forståelsesrammer og begreper, vil det bli diskutert begreper som belyser helt vesentlige områder i nyere kunsts brede kontaktflate med teori. Av temaer som tas opp, er: symbolistiske teorier (korrespondanseteorier), teorier omkring den kubistiske og konstruktivistiske kunsten, surrealismen, subjektdannelse i kunstnerisk praksis og refleksjonen over denne, generell avantgardeteori (kritikk av formålsrasjonaliteten) og modernistisk, mediumsspesifikk teori, kunstnerrollens endring, eksistensialisme og dialogteorier, teoriene rundt ”actions and events”, og noe kjønnsteori og psykoanalyse. Overgangen/bruddet fra senmoderne maleri og skulptur og minimalisme til neo-dada, performance, installasjonskunst, earth works og konseptkunst vil bli diskutert i forhold til teoretiske tekster skrevet av noen sentrale kritikere og kunstnere.

Arbeidskrav: Aktiv deltakelse

Litteraturliste: Litteraturen er anbefalt og følger kursets fremdrift. Tekster av Albert-Aurier, Nolde, Kandinsky, Gleizez & Metzinger, Malevich, Mondrian, Gabo, Loos, Adorno, Breton, Breton & Trotsky, Greenberg, Rosenberg, Kaprow, Fried, Krauss, Kosuth og Owens, deles ut før gjennomgangen.